2009. június 13., szombat

Ballagás a BáthorybanMi már csak ilyenek vagyunk. Amikor mulatunk, vigadunk, amikor búsulunk, sírunk s amikor ballagunk, akkor aztán ballagunk, de csőstől. Alig járt le múlt héten Áron fiunk ballagása, ezen a héten nagyobbik keresztlányunkra, Noémire került a sor. Ő a Báthory István által alapított katolikus gimnáziumban ballagott, ami persze nem más mint az egykori 11-es majd 3-as Matfiz. Iskolájukat nemrég nagy veszteség érte: Tőkés Elek igazgató 54 évesen elhunyt ballagás előtt egy héttel. Isten nyugosztalja békében. Tiszteletreméltó gesztus a tanári kar részéről, hogy nem akarták beárnyékolni a gyerekek iskolazáró ünnepét a gyász gyakori emlegetésével: egypercnyi néma csend után a ballagás a jövő, a reménység és az optimizmus vidám hangnemében folytatódott.
.


Itt azért elmondanám, hogy Báthory Istvánt már fejedelemmé választása előtt is foglalkoztatta a gondolat, hogy Erdélyben alapítson egy, a nyugati egyetemekével egyenrangú képzést nyújtó főiskolát s így növelje hazája műveltségi szintjét. Mint lengyel király megismerkedett a jezsuita rend kultúraterjesztő munkájával s elhatározta, hogy segítségükkel iskolát létesít Erdély fővárosában. Erre 1579-ben érkezett el a megfelelő pillanat, amikor Kolozsmonostoron, a bencések elhagyott épületeibe október 1-én megérkezett a 12 jezsuita páter. 1581-ben átköltöztek a várfalon belüli Farkas utcai volt minorita rendházba, ám a szokásos vallási türelmetlenség hatására többször kiűzték őket, intézetüket lerombolták.
.
Az óvári zárdába 1693-ban költöztek be, majd 1704 táján a Farkas utca és a Bel-Torda utca találkozásánál vásároltak telket. A jezsuiták 1773-as feloszlatásukig vezették az intézetet. 1776-ban a piarista vagy kegyesrendiek vették át az intézet vezetését, a tanintézet neve ekkortól Királyi Akadémiai Líceum lett, de többnyire "universitas"-ként emlegették. 1784-ben a svábtelepítő és románbarát II. József megfosztotta egyetemi rangjától. A Farkas utcai déli oldalon álló egyemeletes épületet az 1798-as tűzvész nagyon megrongálta, helyére húzták fel 1817-1821 között az iskola mai kétemeletes empire stílusú épületét. A diákok sorából Jósika Miklós regényíró a leghíresebb, de a Petőfi életrajzából ismert Teleki Sándor, a régész Torma Károly, Kuncz Aladár, Passuth László regényírók, Walter Gyula költő, Révai Károly műfordító, György Lajos irodalomtörténész is itt tanult.
.


Az 1948-as tanügyi reformmal minden romániai iskolát államosítottak. 1984-ben a hatalom az iskola felszámolására készülve román tagozatot létesített az iskolában, 1986-tól állítólag már az igazgató is román lett. Az 1989-es decemberi változásoknak köszönhetően sikerült 1990 februárjában visszaállítani a tanintézet magyar jellegét. Megjegyezném, hogy az udémérének akkor olyan képviselői voltak, mint Sütő András, Csávossy György és persze Tőkés László, olyan emberek, akik számára fontosabbak voltak az elveik mint az anyagi hasznuk, sőt életük. Az iskola 1999 áprilisától hivatalosan is alapítója nevét viseli: Báthory István Elméleti Líceum. Ilyen iskolába járt az én keresztlányom, és a ballagási ünnepség során kétszer is megdicsérték.
.


Nincsenek megjegyzések: