2009. május 31., vasárnap

Elsőáldozás a Szent Mihály templomban


Pünkösd vasárnapján szerény és nagyon ökumenikus keresztény-életünk egyik legfontosabb ünnepén vettünk részt: egyetlen keresztlányunk, Tímea elsőáldozott. Az elsőáldozás ünnepéről nekünk, protestánsoknak annyit illik tudni, hogy a katolikus egyház hét szentségének egyike. Mik tehát ezek a szentségek? A katolikus egyház tanítása szerint a szentségek Jézus által alapított látható jelek amelyek Isten kegyelmét nemcsak jelzik, hanem hatékony módon közvetítik is. A katolikus egyház a középkor óta hét szentséget ismer el: a keresztséget, a bérmálást, az eucharisztiát (áldozást), a bűnbocsánatot (gyónást), a szent kenetet, az egyházi rendet, és a házasságot. Az eucharisztia a katolikus egyházban a három beavató szentség egyike (keresztség, bérmálás, eucharisztia), így a keresztányunk életében nagy jelentősége van és (remélem) lesz ennek az ünnepnapnak, amikor először részesült a szentáldozásban.Az eucharisztia az a keresztény szertartás, amelyen Jézusnak a kenyérről és borról az utolsó vacsorán mondott szavait és ottani cselekedeteit ismétlik meg liturgikus módon. Az eucharisztiát/úrvacsorát minden keresztény felekezet (a maga teológiai nézeteinek megfelelően) szentségnek tekinti. Az eucharisztia szónak több jelentése is van. Egyrészt a kenyérrel és a borral végzett liturgikus cselekmény, ebből adódóan pedig az egész szentmise megnevezése. Ebben az értelemben használva kis kezdőbetűvel írjuk. A protestantizmus az eucharisztikus szertartásra az úrvacsora megnevezést használja. Másrészt az Eucharisztia – katolikus és ortodox hitvallás szerint – jelenti a kenyér és a bor színe alatt valóságosan jelen lévő Jézus Krisztust is. Ebben az értelemben – mivel személyre utal – bevett szokás a nagy kezdőbetű használata, s ilyen értelemben szinonimája az Oltáriszentség.
A szentmisét Ft. Kovács Sándor kanonok, főesperes celebrálta. A mise a katolikus egyház istentisztelete, amelyet a püspök vagy pap a hívekkel közösen, többnyire templomban végez. A misének megvan a maga előírt szerkezete, ettől soha és semmiképpen nem lehet eltérni. Amint most megtudtam, a mise 4 részből áll, megpróbálom itt röviden leírni őket. A bevezetés alatt: kezdőének, bevonulás, miseszándék ismertetése, bűnbánatra való felszólítás, közös bűnvallás, éneklés majd a mise fő könyörgése. Az Ige liturgiája során: szentírási olvasmány, közös éneklés, prédikáció, hitvallás, könyörgések. Az eucharisztia liturgiája: oltár előkészítése, a kenyér és bor felajánlása, eucharisztikus ima, átváltoztatás, úrfelmutatás, áldozás (communio), purifikálás, áldozás utáni könyörgés. Befejezéskor: hirdetések közzététele, áldáskérés, elbocsátás, kivonulási ének.
.


Hát körülbelül ennyi, ami katolikus keresztlányom elsőáldozása során számomra, protestáns számára újdonság volt. Az ünnep folytatása, ugyanolyan távirati stílusban: templomból kivonulás, utazás, bevonulás az elsőáldozó szüleihez, gratuláció, virágátadás, ajándékozás, ivás, evés, ivás, ivás (egyeseknek alvás), evés, ivás, viccek, hazavonulás. Valahogy a Szentlélek nem szállta meg annyira a katolikus társaságot, amennyire a magamfajta kívülálló református ilyenkor gondolná. Én bűnöm, én bűnöm, én igen nagy bűnöm. Persze ezt már a templomban a főtisztelendő is elmondta: az egyházi ünnepek egyre inkább ajándékozások, mulatozások ünnepeivé alakulnak át.
.


Ezt egy fórumon találtam, sajnos tele van ilyenekkel a háló: "Hamarosan közeledik az elsőáldozás. Milyen ajándékot szokás ilyenkor adni? Mit vehetnék a barátom húgának? Lehet, hogy nem lesz neki kaja tartva meg ilyesmik. Elmegyek a tempolomba, egyáltalán miben menjek? Szabad színesben (persze visszafogott öltözék)? :) Mit adhatok a csajszinak? Valami ékszer, nyaklánc kereszttel, könyv, virág?? Ti mit adnátok? Pénzt nem szeretnék, az olyan...:S Meg azért nem is akarok olyan nagy összeget rákölteni." Válasz: "Szerintem az ékszer az tök jó 5 let,de szerintem nem muszaly vallásosat venned, vegyél valami csini fülbevalót, vagy láncot, vagy karkötőt vagy valamit. Szabad szinesben, arra vigyázz hogy ha szoknya ne legyen nagyon rövid, a felső pedig fent legyen zártabb,és lehetőleg ne vállpántos." Na.
.

Nincsenek megjegyzések: