2008. február 21., csütörtök

Coelho: Az ördög és Prym kisasszony

Számomra a legszebb ajándék továbbra is a könyv marad. Annak ellenére hogy nem olvasok. Valamikor olvastam. Most már nem. Ahogy megölte a televízió a rádiót úgy ölte meg a számítógépem a regényeimet. Szemem láttára tette ezt és én nem tettem semmit, hagytam. De azért könyvet kapni szeretek, főleg ha jó a könyv. Hát még ha Marquez vagy Coelho. Melindától karácsonyra kaptam ezt a könyvet: Paolo Coelho: Az ördög és Prym kisasszony. Nagyon tetszett.
„Úgy ment oda az autóhoz, mint aki - életében először - főszerepet tölt be a falu történetében. Eddig ő volt a védtelen árva, a szegény lány, aki nem tud férjhez menni, a magányos éjszakai dolgozó, aki boldogtalanul keres társat. De nem várt hiába. Már csak két nap, és mindenki megcsókolhatja a lába nyomát, és igazán hálásak lehetnek a nagylelkűségéért. Talán még azt is akarják majd, hogy induljon a következő polgármester-választáson. Ha jobban meggondolja, nem árt, ha marad még egy ideig, és kiélvezi a frissen szerzett dicsőséget. Az emberek némán álltak a sorban a kenyeres kocsi mellett. Mindannyian Chantal felé fordultak, de nem szóltak egy szót sem.- Mi történt itt? - kérdezte a fiú, aki a kenyeret hozta. - Meghalt valaki?- Nem - felelte a kovács, aki már talpon volt, pedig szombaton tovább szokott aludni. - Valakinek komoly baja van, és nagyon aggódunk érte.Chantal egy szót sem értett.- Gyorsan vegye meg, amit akar - szólt egy hang. - A fiúnak tovább kell mennie. Chantal gépies mozdulattal átnyújtotta a pénzt, és elvette a kenyeret. A fiú megrántotta a vállát - mint aki nem érti, mi történik -, odaadta a visszajárót, mindenkinek jó napot kívánt, és elhajtott. - Én is szeretném tudni, hogy mi folyik itt - mondta Chantal, és félelmében a kelleténél kicsit jobban fölemelte a hangját. - Nagyon is jól tudja maga, hogy mi folyik itt - mondta a kovács. - Azt akarja, hogy halálos bűnt kövessünk el, pénzért cserébe.- Én nem akarok semmit! Én csak azt tettem, amit az idegen parancsolt! Megőrültek?"


Paulo Coelho 1947-ben született egy brazil középosztálybeli családban; édesapja, Pedro, mérnök volt, édesanyja, Lygia, pedig háztartásbeli. Hétévesen beíratták a Rio de Janeiró-i Szent Ignác jezsuita iskolába. E zord falak között talált rá igazi — írói — hivatására. Első irodalmi díját is az iskola versíróversenyén nyerte. Ennek ellenére Paulo szülei más sorsot szántak a fiuknak. Mérnöknek szánták, ezért megpróbálták lebeszélni arról, hogy az irodalomnak szentelje magát. Hajthatatlanságuk és akkori kedvenc könyve, Henry Miller: Ráktérítő című műve lázadásra bírták Paulót, aki ettől kezdve semmibe vette a család szigorú intelmeit. Apja ezt a viselkedést az idegbetegség jelének vélte, így a tizenhét éves fiút kétszer is ideggyógyintézetbe záratta, ahol többször vetették alá sokkterápiának. Fiatalkori lázadásából kifolyólag hippi volt. Eleinte dalszövegeket írt, majd újságíró lett. 25 éves korától kezdve tanulmányozta a mágiát és az okkultizmust. Gyalog megtette a 830 kilométeres zarándokutat Santiago de Compostelába. Ennek emlékére írta meg az Egy mágus naplója című regényét, amely nagy sikert aratott Brazíliában. 1999 márciusában a világ legeladottabb írójának minősítették a francia Lyre magazin alapján. Az 1979-es iszlám forradalom óta ő az első nem-muszlim vallású ember, akit meghívtak Iránba egy vallási eszmecserére. 2002-től a brazil írói akadémia tagja. Művei mintegy 140 országban, 56 nyelven, több mint 45 millió példányban fogytak el. Regényeiben jelen van a vallás, a misztika, a szerelem, a nehéz döntések, a kétségbeesett érzelemek és a tragikus emberi sorsok ábrázolása. (coelho.hu)


A regény angol nyelvű leírása a coelho.com-ról: The Devil And Miss Prym: A community devoured by greed, cowardice and fear. A man persecuted by the ghosts of his painful past. A young woman searching for happiness. In one eventful week, each of them will face questions of life, death and power, and each of them will have to choose their own path. Will they choose good or evil? The remote village of Viscos is the setting for this extraordinary struggle. A stranger arrives, carrying with him a backpack containing a notebook and eleven gold bars. He comes searching for the answer to a question that torments him: are human beings, in essence, good or evil? In welcoming the mysterious foreigner, the whole village becomes an accomplice to his sophisticated plot, which will forever mark their lives. In this stunning new novel, Paulo Coelho dramatizes the struggle within every soul between light and darkness, and its relevance to our everyday struggles: to dare to follow our dreams, to have the courage to be different and to master the fear that prevents us from truly living. The Devil and Miss Prym is a story charged with emotion, in which the integrity of being human meets a terrifying test.

A fenti szöveg magyar fordítása: Az ördög és Prym kisasszony: Egy pénzéhségtől, gyávaságtól és félelemtől marcangolt közösség. Egy fájdalmas múlt szelleme által üldözött férfi. Egy boldogságot kereső fiatal nő. Egy mozgalmas hét alatt mindannyian élettel, halállal és hatalommal kapcsolatos kérdésekkel néznek szembe, és mindannyiuknak választaniuk kell. A jót vagy a rosszat fogják választani? Ennek a különös vívódásnak a színhelye a zárkózott, Viscos nevű falu. Egy idegen érkezik aki hátizsákjában egy noteszt és tizenegy aranyrudat hoz magával. Egy kínzó kérdésre keresi a választ: jók-e vagy rosszak valójában az emberek? Az idegent befogadva az egész falu cinkosa lesz egy olyan természetellenes cselszövésnek amely utólag egész életüket megbélyegzi. Paolo Coelho ebben az elkápráztató regényében a mindannyiunk lelkében végbemenő fény és sötétség közti harcot örökíti meg, és mindennapi küszködésünk megoldását: merjük követni álmainkat, legyen bátorságunk másnak lenni és győzzuk le azt a félelmet amely megakadályoz abban, hogy igazán éljünk. Az ördög és Prym kisasszony egy olyan érzelmekkel telített történet amelyben az emberi lét feddhetetlensége borzalmas próbának van kitéve. (ford. Andersen).Nincsenek megjegyzések: