2008. szeptember 19., péntek

Mik történtek ezen a napon?Mi köze van például Melindának Miki egérhez, Matuska Szilveszterhez és 1938 Münchenjéhez? Semmi, azonkívül, hogy mind M-betűsök, és hogy a mai napon valamilyen évforduló kapcsolódik hozzájuk. Lassan huszonöt éve minden SZEPTEMBER 19-én szeretett nejem, M. születésnapját ünnepeljük kisebb vagy nagyobb felhajtással, de mindig ugyanazzal az örömmel és szeretettel. ISTEN ÉLTESSE!

1928 SZEPTEMBER 19-én mutatták be Amerikában az első Mickey Mouse rajzfilmet. Az én gyerekkoromban mikimausz persze hogy pozitív hős volt, ám amerikai pozitív hősről lévén szó, nem sokat lehetett róla tudni akkoriban, tehát: szerettük, amikor láttuk, és annyi. Nem is tudtuk akkor, hogy Miki egér a világ legismertebb rajzfilmfigurája, amelyet a Walt Disney Company rajzfilmjei tettek világszerte ismertté. Több forrás szerint az amerikai kultúra jelképeként majdnem annyira ismert, mint az amerikai zászló. Miki egér tehát ma tölti a 80-ik életévét. ISTEN ÉLTESSE!Három évre Miki születése után, 1931 SZEPTEMBER 19-én statáriális bíráskodást vezettek be Magyarországon, miután 12-én a bécsi gyorsvonat alatt a biatorbágyi viadukton a sínek felrobbantak. A robbanás következtében a mozdony az első hat kocsival a viaduktról a mélybe zuhant. A tragédiának 22 halálos áldozata és 17 sebesültje volt. Kommunistákra gyanakodva, statáriumot, vagyis rögtönítélő bíróságot vezettek be, amely aztán több mint egy évig tartott. A nyomozás során azonban kiderült, hogy egy őrült bécsi kereskedő és gyáros, Matuska Szilveszter követte el a disznóságot. Mivel Ausztriában akkor nem volt halálbüntetés, életfogytiglani fegyházra ítélték. 1944 végén, amikor a orosz csapatok Vácra érkeztek, a börtön ahol zárva tartották néhány órára gazdátlan maradt, Matuska Szilveszter megszökött a zűrzavarban és eltűnt. FRANC A POFÁJÁBA!
1938 SZEPTEMBER 19: a müncheni konferencia napja. Csehszlovákia bevonása és megkérdezése nélkül eldöntik, hogy Csehszlovákia adja át Németországnak a Szudéta-vidéket. Magyarország és Csehszlovákia kormányát felszólítják, kezdjenek tárgyalásokat a magyar területi igényekről. Az egyezményt Németország részéről Hitler, Nagy-Britannia részéről Arthur Neville Chamberlain, Franciország részéről Edouard Daladier, Olaszország részéről Benito Mussolini kötötte meg. Hitler az egyezmény létrehozásánál a Németországon kívüli német kisebbség, a Csehszlovákiában élő, Henlein által vezetett szudétanémetek helyzetét használta fel ürügyként. Emlékezetes Chamberlain angol miniszterelnöknek a hazatérésekor a hestoni repülőtéren mondott beszéde (fotó), amelyben kijelentette, hogy Németország és Anglia között nem kerülhet sor soha többé háborúra... FRANC A POFÁJUKBA!
S hogy ne vádolhasson senki M-betű iránti részrehajlással, itt van egy másik: 1911 SZEPTEMBER 19-én született a délnyugat-angliai Cornwall grófság egy kis településén Sir William Gerald Golding, a Lord of the Flies Nobel-díjas szerzője. Tanár-apja kívánságának megfelelően az oxfordi egyetemen tanult természettudományt és csak később fordult az angol irodalom felé. Az angol tanárembert 1954-ben a Legyek Ura egy csapásra híressé tette. (Ezelőtt csupán néhány visszhang nélkül maradt verseskötete jelent meg.) 1963-tól egészen az írásnak szentelte magát 1993-ban bekövetkezett haláláig. ISTEN NYUGTASSA.


Nincsenek megjegyzések: