2008. március 10., hétfő

Ahogy azt Móricka elképzeli


Nem akarok semmit mondani ezzel, de örömmel nyugtázom, hogy távolbaszakadt hazánkfiai tudnak igennel is szavazni. Már-már azt hittem, hogy annyira megtanultak nemet mondani, hogy most saját pénztárcájukra is nemet mondanak. De nem ám. Amikor már az ő zsebükre megy ki a játék, akkor igennel is tudnak szavazni. Nagy lelkinyugalommal merem a távolbaszakadt jelzőt használni, hiszen tőlünk elszakadtak már többször is, utoljára 2oo4 december ötödikén, de akkor nagyon: Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással – kérelmére – magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. törvény 19. paragrafusa szerinti magyarigazolvánnyal vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja? Nem. Köszi.


Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetni? Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és járóbeteg-szakellátásért továbbra se kelljen vizitdíjat fizetni? Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?
Igen, igen, igen.
Azt kellett volna még megkérdezzék tőlük: Egyetért-e Ön azzal, hogy kevés munkáért nagyon sok fizetést kapjon? A válaszokon is változtatni kellett volna: Igen, Nem és Naná. Majd hülye lesz valaki nemmel válaszolni.
.
Én is igennel szavaznék. (Illetve da-val, mert nekem csak arra adott jogot a múltkori nem.) Csakhogy ezek dolgok nem így működnek és ezt mindenki tudja. Ha a mindenkori kormánynak pénzre van szüksége, azt valahonnan úgyis összeszedi. Általában azoktól akiknek addig is kevés volt, és így még kevesebb lesz. Figyelem! A 2008. március 9-i országos népszavazásra az Országgyűlés 4.470 millió forintot biztosított. A népszavazás elkészítése és lebonyolítása során felmerülő főbb feladatok várható költségvonzatát a következő táblázat tartalmazza (a táblázatban található összegek bruttó értékek). Dologi kiadások: blablabla Összesen: 2.947 millió Ft. Személyi kiadások: blablabla Összesen: 1 523 millió Ft. Mindösszesen 4.470 millió Ft. (17,5 millió euro). (Országos választási iroda). Tehát: a tegnapi népszavazás tizenötmillió vizitdíjba került :)


Az országot sújtó és egyre mélyülő szociális válságra csak demokratikus, békés és erőszakmentes megoldás elfogadható: ez pedig a népszavazás. A népszavazás alkalmas arra, hogy megoldja a szociális válságot, hiszen megszabadítja az embereket azoktól a terhektől, amelyek kifizetése egyre nagyobb nehézséget jelent a családok döntő többsége számára. (fidesz.hu).
.

Meghagyom, szeretettel intvén mind az erdélyieket és magyarországi híveinket az egymás közt való szép egyezségre, atyafiúi szeretetre. Az erdélyieket, hogy Magyarországtól, ha más fejedelemségek alatt lesznek is, el ne szakadjanak. A Magyarországiakat, hogy az erdélyieket el ne taszítsák, tartsák őket atyafiknak, vérüknek. Bocskai István fejedelem intelme 1606-ból.

Da.

Nincsenek megjegyzések: