2001. március 28., szerda

View on old churches #6: Bob Greek-Catholic Church

This cache is part of our series


VIEW ON OLD CHURCHESBY MOBELLINO TEAM[RO] Biserica Bob, cu hramul "Învierea Domnului", este prima biserică greco-catolică construită în Cluj și cea mai veche biserică românească din oraș. Numele bisericii provine de la cel al episcopului Ioan Bob, nobil român, ajuns episcop greco-catolic al Blajului, pe cheltuiala căruia a fost ridicat lăcașul de cult, între anii 1801-1803. Primii credincioși greco-catolici din Cluj apar atestați în anul 1735, când zece familii românești au cerut autorităților dreptul să își înființeze o parohie. Abia după mai mult de o jumătate de secol aceasta dorință a putut fi pusă în practică.[RO] În acea epocă, Clujul era un oraș locuit preponderent de maghiari și sași, iar românii nu aveau dreptul să își ridice lăcașe de cult în incinta vechii cetăți. Astfel că episcopul Ioan Bob, unul dintre cei mai bogați demnitari transilvăneni, a decis sa ridice o clădire de piatră pe vechea stradă a Cărbunelui, clădire care oficial a fost declarată drept magazin de bucate. Arhitectul Iosif Leder a fost cel care a pus în practică dorința episcopului. Biserica a fost construită în stil baroc, cu 21 de metri lungime, 9 metri lățime, și un turn de 27,5 metri. Cu excepția turnului, structura bisericii este asemănătoare cu cea a Bisericii Ortodoxe din Deal. În interior se află o placă comemorativă cu numele ctitorului, Ioan Bob. (Sursa: Wikipedia.)[EN] Bob Church is the first Greek-Catholic church built in Cluj and the oldest Romanian church in town. The name of the church comes from a Romanian noble, Ioan Bob, later Greek-Catholic bishop of Blaj, the place of worship was erected between the years 1801-1803 on his expenses. The first certified Greek-Catholic believers appear Cluj in 1735, when ten families have asked Romanian authorities the right to establish a parish. Only after more than half a century this desire could be implemented.

[EN] At that time, Cluj was a city inhabited mainly by Hungarians and Saxons, Romanians had no right to build places of worship inside the old city. So Bishop Ioan Bob, one of the richest Transylvanian officials decided to erect a stone building on the old Coal street, which was officially declared as a store of food. Joseph Leder was the architect who implemented the bishop's wish. The church was built in Baroque style, 21 meter long, 9 meter wide, with a tower of 27.5 meters. With the exception of the tower, the church's structure is similar to the Orthodox Church on the Hill. Inside is a plaque with the name of its founder, Ioan Bob. (Source: Wikipedia.)

Nincsenek megjegyzések: