2001. április 8., vasárnap

View on old churches #5: Orthodox Church on the Hill

This is the fifth cache of the series
VIEW ON OLD CHURCHES

BY MOBELLINO TEAM[RO] Biserica Ortodoxă din Deal, cu hramul Sfânta Treime, este prima biserică ortodoxă din Cluj, edificiu construit între anii 1795-1796 în stil baroc. Lăcașul se află pe strada Bisericii Ortodoxe numărul 12, într-o grădină pitorească, între mormintele unui vechi cimitir ortodox. Ca urmare a edictelor iozefine de toleranță religioasă, în ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea s-au așezat în Cluj mai mulți negustori români, greci și macedo-români veniți de la Brașov, ceea ce a dus la întărirea comunității ortodoxe. În anul 1788 negustorii Ioan Constantin și Ienache Mavrodin au adresat primarului orașului cererea de a li se aproba construirea unei biserici.


[[RO] La 6 aprilie 1789 consiliul orașului a respins cererea, motivând că edictele prevăd acordarea aprobării construcției unei biserici doar comunităților care numără cel puțin 100 de familii de credincioși. Printr-o nouă cerere, adresată Cancelariei de la Viena comunitatea ortodoxă a solicitat aprobarea construirii unei biserici în afara zidurilor orașului, unde nu se mai întindea competența magistratului orășenesc. În data de 14 februarie 1780 Cancelaria Aulică de la Viena a aprobat construcția și a eliberat autorizația. Lucrările de construcție au demarat în 1795 și au durat până în 1796. Pictura murală a interiorului este de dată recentă.

[EN] The Orthodox Church on the Hill, dedicated to Holy Trinity is the first orthodox church of Cluj, built between 1795-1796 in baroque style. The church is situated at nr. 12, in a picturesque garden, between the graves of an old Orthodox cemetery. Following Josephine edicts of religious tolerance, in the last decades of the eighteenth century, in Cluj were located many Romanian, Macedo-Romanian and Greek merchants coming from Brasov, which led to the strengthening of the Orthodox community. In 1788 merchants Ioan Constantin and Ienache Mavrodin sent a request to the mayor to approve the construction of a church.

[EN] On 6 April 1789 the city council rejected the request, arguing that the Edicts provide approval of building a church only for communities that are at least 100 families of believers. Through a new request to the Chancellery in Vienna, they requested approval for the Orthodox community to build a church outside the city walls. On 14 February 1780 Vienna Office approved the request and issued the building permit. Construction began in 1795 and lasted until 1796. Mural painting of the interior is of recent date.[

Nincsenek megjegyzések: