2018. március 11., vasárnap

Szórványsági műemlékeink: Bodonkút, Páncélcseh, Csákigorbó, Hidalmás


Bodonkút neve 1891-ig Burjánosoláhbuda volt. A XX. század első évtizedében épült a település református temploma, melyet egyes részeiben a középkorban itt álló templommaradványokkal díszítettek.


A templomkert egyetlen fennmaradt sírkövén ez olvasható: "Ó állj meg itt előtte s olvasd e sírkövön ki nyugszik csendesen. Jámbor életű idősb Botta Dani ki életének 80. évében 1889 év április 8-án végezte földi életét. Nyugodjék békével (...)"


Az erdélyi parasztfelkelés egyik emblematikus figurája, Budai Nagy Antal parasztvezér felmenői itt éltek. Érdekes, hogy a családot nemesekként tartották számon. Ennek ellenére a felkelő az erdélyi nemesi seregek ellen vívott harcokban vesztette életét. A bodonkutiak a templomkertben állítottak neki kopjafát.

 
Páncélcseh református temploma a középkorban épült, eredetileg román stílusban, majd gótikus átalakításokat végeztek rajta. Ablakai a dési református templom ablakainak másai. 1753-ban helyreállították, és festett karzattal látták el. Tornya 1912-ben épült. Utoljára 1928-ban újították.


A Kolozsvártól 48 kilométerre észak-nyugatra fekvő Páncélcsehet körülbelül hétszázan lakják. Mára két magyar lakója maradt. A falu központjában álló, a középkorban épült református templomot az Erdélyi Református Egyházkerület gyorsbeavatkozással próbálja megmenteni az enyészettől.


2014-ben több mint ötvenen – kolozsváriak, mezőségiek, kalotaszegiek –, idősek és fiatalok, mintegy félnapi munkával kitakarították a romosan is tetszetős páncélcsehi templom kertjét. A Kolozsvári Református Egyházmegye ezzel csatlakozott a Szeretethíd nevű Kárpát-medencei Református Önkéntes Napokhoz.


A Kolozsvári Református Egyházmegye ezzel csatlakozott a Szeretethíd nevű Kárpát-medencei Református Önkéntes Napokhoz.


Így nézett ki a páncélcsehi református templom az 1980-as években.
 

Wesselényi Miklós, a „zsibói bölény” alig harminc kilométerre élt Récekeresztúrtól. Vajon gondolta volna, hogy 200 év után itt lesz Európa legnagyobb bölényfarmja? Biztosan nem ...


 Csákigorbón a tulajdonképpeni kastélyépületek mára már az enyészeté lettek, de az egykori Haller-birtok és Jósika-birtok építészeti értékéhez nem férhet kétség.


 Az egyori csákigorbói kastély ma is álló épületei: a birtok díszkapuja, az udvari kápolna és a kút is a Hallerek korában, a 18. század második felében épültek. Az udvaron még egy 1760-as években épített kút és egy 1783-ban megépült családi kápolna maradványai találhatóak. Az épületek az évek során elpusztultak, a köveket a falubeliek elhordták.

 
A kápolnához báró Jósika János klasszicista kastélyt építtetett, amelynek egyik gyöngyszeme a Csákyaktól hozomány útján megszerzett könyvtár volt.


A kápolna harangtornyának feljárata. Egy jobbágy herce-hurca során Wesselényi e kastélyt ostromolta meg, túszt is szedett, majd Haller perre vitte a dolgot és Wesselényi 4 évet a Kufsteini börtönben volt kénytelen tölteni.


A csákigorbói Haller-Jósika kastély 1943-ban. Ha a kastély Wesselényi teljes udvarházának támadását megúszta és úgy-ahogy túlélte a kommunizmus éveit is, nem úgy a 89-es események utáni hordák ostromát.


 Hidalmás Csákigorbótól 35 kilométerre, délre fekszik. Református temploma 1882-ben épült, a régi templom helyén.

A 19. század második felében Hidalmás mezővárosias központi hellyé fejlődött, hetipiaccal és látogatott éves vásárokkal. Ekkor épült a Hatfaludy-kúria is. Néhány évvel ezelőtt jártunk még Hidalmáson, akkor még az egykori Hatfaludy-lak így nézett ki...... és így néz ki ma a híres kúria, Hidalmás büszkesége, amelyről egykoron képeslapot küldtek egymásnak az emberek.

Nincsenek megjegyzések: